Vrijdag 3 juni werd het coalitieakkoord van de gemeenteraad Zoetermeer gepresenteerd. Een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor de raad om inbreng te hebben op diverse punten. Ingezet wordt op veiligheid (meer BOA's), minder sociaal huurwoningen en het sluiten van...